Přejít na hlavní obsah

Dotace v operačním programu Inovace

Dotace v operačním programu Inovace

Získali jsme dotace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Inovace ve výrobě trvanlivého pečiva s využitím plodin s přirozeně zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011090

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. 

Cíl projektu: Zavedení do výroby inovovaných preclíků s přídavkem netradičních plodin, pilotně pšenice s červenými obalovými vrstvami (Triticum aestivum var. milturum) a miličky habešské v bílé nebo hnědé varietě zrn (Eragrostis tef L.). Tyto přináší do výsledného produktu vyšší nutriční a biologickou hodnotu.
Pořízení nové linky umožní šetrné zpracování těchto netradičních plodin a zavedení sériové výroby inovovaného produktu.


Popis projektu:
Inovace produktu – zahájení výroby inovovaných preclíků a jejich uvedení na trh.
Inovace procesu – instalace nové výrobní linky a její uvedení do provozu.


Mezi způsobilé výdaje projektu patří:Přístavba výrobní haly pro umístění nové technologie a pořízení nové výrobní linky.


Plánovaná doba realizace projektu: 19. 7. 2017 – 31. 8. 2019.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dříve byly též získány dotace:

Operační program Rozvoj – projekt Pořízení nových špičkových progresivních technologií pro automatizované plnění a balení trvanlivého slaného pečiva firmy Jana Večerková – VEST (2.2 RV03/3610). Jedná se o baličky, váhy a jiná pomocná zařízení od firem Multivac, Ishida, Fanuc a Hastamat.

Program ICT v podnicích – projektRozvoj ICT společnosti Jana Večerková – VEST(CZ.1.03/2.2.00/33.00794)